POCZTA
FTP
Firma Rachunkowo-Doradcza "GRAMAR" - Marek Orzeł Doradca Podatkowy 00959

Jesteśmy licencjonowaną firmą świadczącą kompleksową obsługę finansowo-księgową dla firm sektora MSP (małych i średnich przedsiębiorstw). Zakres świadczonych usług:
- doradztwo podatkowe,
- księgowość,
- reprezentacja przed organami podatkowymi,
- prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- rozliczenia z ZUS
oraz wiele innych czynności związanych z doradztwiem podatkowym.

Rota ślubowania:
"Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich."
                                                               Marek Orzeł

   

Jezeli chcesz polecić tą stronę osobie zainteresowanej wpisz jej adres email:
 © 2002 - 2005 Gramar all rights reserved