POCZTA
FTP
Skala podatku dochodowego w 2004 roku
Podstawa obliczenia podatku Podatek
do 37.024 zł 19% podstawy obliczenia podatku minus 530,08 zł
od 37.024 zł do 74.048 zł 6.504,48 zł + 30% nadwyżki ponad 37.024 zł
od 74.048 zł 17.611,68 zł + 40% nadwyżki ponad 74.048 zł

Kwota, powyżej której powstaje obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych: 2.789,89 zł

Uzyskując dochód do tej wysokości z:
- działalności gospodarczej (opodatkowanej na zasadach ogólnych),
- najmu i dzierżawy (nie korzystający z nowego ryczałtu),
- stosunku pracy otrzymywane z zagranicy,
- emerytur i rent otrzymywanych z zagranicy bez pośrednictwa banków podatnik nie zapłaci podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochód osiągnięty przez podatnika za rok 2004 do tej właśnie kwoty nie rodzi obowiązku zapłacenia podatku dochodowego. Dopiero uzyskanie dochodu powyżej tej kwoty powoduje powstanie obowiązku podatkowego - konieczności opodatkowania dochodów.

Skala podatku dochodowego w 2005 roku

Podstawa obliczenia podatku Podatek
do 37.024 zł 19% podstawy obliczenia podatku minus 530,08 zł
od 37.024 zł do 74.048 zł 6.504,48 zł + 30% nadwyżki ponad 37.024 zł
od 74.048 zł do 600.000 zł 17.611,68 zł + 40% nadwyżki ponad 74.048 zł
od 600.000 zł  * 227.992,48 zł + 50% nadwyżki ponad 600.000 zł

* Wyrokiem z 15 lutego 2005 r. (sygn. akt K 48/04) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: art. 9 ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w którym ustala dzień 1 stycznia 2005 r. jako datę wejścia w życie następujących przepisów znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 27 ust. 1 w zakresie wprowadzającym czwarty szczebel skali podatkowej w brzmieniu "600.000 - 227.992,48zł + 50% nadwyżki ponad 600.000 zł", art. 32 ust. 1 pkt 4, art. 32 ust. 1a pkt 2 lit. c, art. 41a in fine w zakresie wprowadzającym słowa "lub 50%", art. 44 ust. 3a wprowadzający w dodanym zdaniu czwartym in fine słowa "lub 50%") jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na brak odpowiedniej vacatio legis. 

Trybunał stwierdził, że zaskarżone przepisy nie ustanawiają odpowiedniej vacatio legis, w związku z czym naruszają zasadę zaufania do państwa i stanowionego przezeń prawa (art. 2 Konstytucji). Trybunał podkreślił, że zgodnie z jego dotychczasową linią orzeczniczą zmiany podatkowe powinny być ogłaszane przynajmniej na miesiąc przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Podstawa prawna:
- art. 27 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.),
- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 lutego 2005 r. sygn. akt K 48/04 (Dz.U. nr 30, poz. 262).

Podatek liniowy - 19 %

Czy warto korzystać z liniowej stawki 19% podatku?

Przykład

Rozważmy kolejne dwie sytuacje:
Mąż prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i dochód roczny z niej wynosi 70.000 pln. Jego żona pracuje na etacie i jej dochód to 16.500 pln. Jak kształtuje się ich podatek w zależności od formy z jakiej skorzysta mąż obrazują poniższe tabele.

a) zakładamy że mąż rozlicza się na podstawie stawki liniowej 19 %

                                                Dochód roczny Kwota podatku
Mąż

70 000 pln

13 300,00

Żona

16 500 pln

2 604,90

suma

86 500 pln

15 904,90


W tym przypadku zapłacą za dany rok podatkowy fiskusowi 15.904,90 pln od dochodów jakie uzyskali - oczywiście bez możliwości ich połączenia.

b) zakładamy że mąż wybrał starą metodę rozliczania podatku - progi podatkowe.

                                                Dochód roczny Kwota podatku
Mąż

70 000 pln

16 397,30

Żona

16 500 pln

2 604,90

Suma

86 500 pln

19 002,20


Tak będzie wyglądało ich rozliczenie podatkowe jeśli mąż pozostanie w starym systemie. Zobaczmy jednak co się stanie jeśli zdecydują się złożyć wspólne zeznanie podatkowe.

                                                Dochód roczny Kwota podatku
Mąż

70 000 pln

X

Żona

16 500 pln

X

suma

86 500 pln

16 744,60


W tym przypadku dochód małżonków dodany do siebie i podzielony przez 2, a następnie dla połowy dochodu wyliczony podatek pomnożony przez 2 daje sumę mniejszą niż nie łączenie dochodów. Niestety ale daje on większą sumę niż skorzystanie przez męża z liniowej stawki podatku.
Oznacza to, że na problem nie należy patrzeć tylko ze strony dochodu osoby która prowadzi działalność, ale również z aspektu wspólnego rozliczania z małżonkiem. Jednakże im większa dysproporcja w dochodach małżonków, tym większa korzyść z wyboru podatku liniowego.

2003, 2004, 2005 i 2006

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

Ponad

Do

 

37'024 zł

19% - kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr

37'024 zł

74'048 zł

6'504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37'024 zł

74'048 zł

 

17'611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74'048 zł

2002

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

Ponad

Do

 

37'024 zł

19% - kwota zmniejszająca podatek 518 zł 16 gr

37'024 zł

74'048 zł

6'516 zł 40 gr + 30% nadwyżki ponad 37'024 zł

74'048 zł

 

17'623 zł 60 gr + 40% nadwyżki ponad 74'048 zł

2001

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

Ponad

Do

 

37'024 zł

19% - kwota zmniejszająca podatek 493 zł 32 gr

37'024 zł

74'048 zł

6'541 zł 24 gr + 30% nadwyżki ponad 37'024 zł

74'048 zł

 

17'648 zł 44 gr + 40% nadwyżki ponad 74'048 zł

2000

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

Ponad

Do

 

32'736 zł

19% - kwota zmniejszająca podatek 436 zł 20 gr

32'736 zł

65'472 zł

5'783 zł 64 gr + 30% nadwyżki ponad 32'736 zł

65'472 zł

 

15'604 zł 44 gr + 40% nadwyżki ponad 65'472 zł

1999

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

Ponad

Do

 

29'624 zł

19% - kwota zmniejszająca podatek 394 zł 80 gr

29'624 zł

59'248 zł

5'233 zł 76 gr + 30% nadwyżki ponad 29'624 zł

59'248 zł

 

14'120 zł 96 gr + 40% nadwyżki ponad 59'248 zł

1998

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

Ponad

Do

 

25'252 zł

19% - kwota zmniejszająca podatek 336 zł 60 gr

25'252 zł

50'504 zł

4'461 zł 28 gr + 30% nadwyżki ponad 25'252 zł

50'504 zł

 

12'036 zł 88 gr + 40% nadwyżki ponad 50'504 zł

1997

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

Ponad

Do

 

20'868 zł

20% - kwota zmniejszająca podatek 278 zł 20 gr

20'868 zł

41'736 zł

3'895 zł 40 gr + 32% nadwyżki ponad 20'868 zł

50'504 zł

 

10'573 zł 16 gr + 44% nadwyżki ponad 41'736 zł

1996

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

Ponad

Do

 

16'380 zł

21% - kwota zmniejszająca podatek 218 zł 40 gr

16'380 zł

32'760 zł

3'221 zł 40 gr + 33% nadwyżki ponad 16'380 zł

32'760 zł

 

8'626 zł 80 gr + 45% nadwyżki ponad 32'760 zł

1995

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

Ponad

Do

 

12'400 zł

21% - kwota zmniejszająca podatek 165 zł 60 gr

12'400 zł

24'800 zł

2'438 zł 40 gr + 33% nadwyżki ponad 12'400 zł

24'800 zł

 

6'530 zł 40 gr + 45% nadwyżki ponad 24'800 zł

1994

Podstawa obliczenia podatku w złotych*

Podatek wynosi*

Ponad

Do

 

90'800'000 zł

21% - kwota zmniejszająca podatek 1'212'000 zł

90'800'000 zł
Jezeli chcesz polecić tą stronę osobie zainteresowanej wpisz jej adres email:

 © 2002 - 2005 Gramar all rights reserved