POCZTA
FTP
Odsetki cywilne (ustawowe)

Odsetki ustawowe płacisz wówczas, gdy nie zapłacisz w terminie zobowiązań wobec kontrahentów firmy. Wysokość odsetek ustawowych określa w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z:
- czynności prawnej
- albo z ustawy,
- z orzeczenia sądu
- lub z decyzji innego właściwego organu.
Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona - należą się odsetki ustawowe (art. 359 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Odsetki ustawowe (w stosunku rocznym)

Okres obowiązywania (od) w %
15 sierpnia 1992 r. 60
1 maja 1993 r. 54
15 grudnia 1995 r. 46
1 stycznia 1997 r. 35
15 kwietnia 1998 r. 33
1 lutego 1999 r. 24
15 maja 1999 r. 21
1 listopada 2000 r. 30
15 grudnia 2001 r. 20
25 lipca 2002 r. 16
1 lutego 2003 r. 13
25 września 2003 r. 12,25
10 stycznia 2005 r. 13,5
15 października 2005 r. 11,5
15 grudnia 2008 r.          

   13

Jezeli chcesz polecić tą stronę osobie zainteresowanej wpisz jej adres email:
 © 2002 - 2005 Gramar all rights reserved