POCZTA
FTP
Na naszą ofertę składają się następujące usługi

Doradztwo podatkowe
Usługi doradztwa podatkowego mają na celu racjonalizację zobowiązań podatkowych zarówno firmy jak i jej właścicieli lub udziałowców w oparciu o istniejące przepisy prawa. W ramach usług doradztwa podatkowego dokonujemy analizy działalności firmy, a następnie przekładamy propozycje działań, mających na celu obniżenie wysokości zobowiązań podatkowych lub przesunięcie terminu ich płatności.

Księgowość
Obecnie na całym świecie panuje tendencja do powierzania prowadzenia księgowości podmiotom zewnętrznym. Rozwiązanie takie daje szereg korzyści, a to:

  • obniżenie kosztów działalności poprzez wykreślenie ze struktury firmy działu księgowego tzn. kosztów organizacji stanowiska pracy, zakupu sprzętu programów, szkolenia pracownika, kosztów płac i związanych z nimi świadczeń pracowniczych,
  • pewność, że księgowość firmy będzie prowadzona w sposób profesjonalny w zgodzie z podlegającymi nieustannym zmianom przepisom podatkowym,
  • pełną odpowiedzialność za powierzone zadania

Kadry i płace
Mając świadomość zawiłości prawa pracy i przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, znając problemy jakich może nastręczyć skompletowanie, wymaganych prawem, dokumentów pracowniczych, ubezpieczeniowych, BHP oraz trudności w sprostaniu wymaganiom stawianym podczas coraz liczniejszych kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy oferujemy usługi z zakresu:

  • organizacji pracy
  • prowadzenia spraw kadrowych
  • prowadzenia spraw płacowych
  • prowadzenia rozliczeń z ZUS i US

Informacje znajdujące się na tej stronie nie są i nie powinny być traktowane jako doradztwo podatkowe.

Jezeli chcesz polecić tą stronę osobie zainteresowanej wpisz jej adres email:
 © 2002 - 2005 Gramar all rights reserved